SQL EĞİTİMLERİ

 SQL Temelinizi Sağlam Bir Şekilde Atmak, Projelerinizdeki Verilerinizi Efektif Şekilde Yönetmek, Veri Analizi Yaparken Performanslı Sorgular Yazmak, İlişkili Veri Tabanı Mantığını Öğrenmek İçin En İyi Paketimiz.

Iyzico İle Güvenli Ödeme

EFT Yolu İle Ödeme Yapabilirsiniz

Memnun Kalmazsanız Paranız İade Edilir

Eğitimler İnteraktiftir

SQL EĞİTİMLERİ BAŞLIYOR

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

21.09.2020

Başlangıç Tarihi

01.10.2020

Bitiş Tarihi

}

9 Gün - 30 Saat

Ders Saati

Bölüm 1 : Server Kavramı
 1. Server
 2. Server Türleri
 3. Server Donanım Türleri
 4. PC ile Server Arasındaki Farklar
Bölüm 2 : Veri ve Veri Tabanı Kavramı
 1. Veri
 2. Veri Tabanı
 3. Veri Tabanı Tarihi
 4. Veri Tabanı Sisteminin Faydaları
 5. Database ve Excel Arasındaki Farklar
 6. İş Performansı İçin Veri Tabanı
 7. Tabular Format
 8. Veri Tabanı Zorlukları
Bölüm 3 : Veri Tabanı(DBMS) Türleri
 1. İlişkisel Veri Tabanı
 2. Nesne Odaklı Veri Tabanları
 3. Dağıtılmış Veri Tabanları
 4. Veri Ambarları
 5. NoSQL Veri Tabanları
 6. Grafik Veri Tabanları
 7. Açık Kaynak Veri Tabanları
 8. Bulut Veri Tabanları
 9. Çoklu Model Veri Tabanları
 10. Belge/JSON Veri Tabanı
 11. Kendi Kendini Yöneten Veri Tabanları
Bölüm 4 : En Popüler Veri Tabanları
 1. My SQL
 2. MS SQL
 3. Oracle
 4. PostgreSQL
 5. Microsoft Access
 6. Interbase
 7. IBM DB2
 8. Sybase
 9. Informix
 10. Progress
Bölüm 5 : SQL Kavramı
 1. SQL Nedir?
 2. SQL Nasıl Çalışır?
 3. SQL Sistemleri Nasıldır?
 4. SQL Neden Kullanılmalıdır?
 5. SQL Yazılımları
Bölüm 6 : T-SQL Kavramını Anlamak
Bölüm 7 : Microsoft SQL
 1. MS SQL Nedir?
 2. MS SQL Temel Kavramlar
 3. MS SQL Nerelerde Ne İçin Kullanılır?
Bölüm 8 : Microsoft SQL Server Kurulumu
 1. MS SQL Server 2012 İndirme
 2. MS SQL Server 2017 İndirme
 3. İndirilen İlgili Serverların Kurulumu
Bölüm 9 : Server Authentication Türleri
 1. SQL Server Authentication
 2. Windows Authentication
Bölüm 10 : Microsoft SQL Server Management Studio Kurulumu
Bölüm 11 : Microsoft SQL Management Studio Tanıma
 1. SSMS Alanlarını Tanıma
 2. SSMS Kısayollarını Tanıma
Bölüm 12 : Veri Tabanı Tasarımı

Bu Bölümde Sıfırdan Bir Veri Tabanı Tasarımı Yapılacak Bu Süreç Boyunca Veri Tabanı Tasarımı Yapılırken Nelere Dikkat Edeceğiz Bunlara Değinilecektir.

Bölüm 13 : Veri Tipleri
 1. Kesin Sayısal Veri Tipleri (Exact numerics)
 2. Yaklaşık Sayısal Veri Tipleri (Approximate Numerics)
 3. Tarih ve Zaman Veri Tipleri (Date and Time)
 4. Karakter Veri Tipleri (Character Strings)
 5. Unicode Karakter Veri Tipleri
 6. Binary Veri Tipleri (Binary Strings)
 7. Diğer Veri Tipleri (Other Data Types)
Bölüm 14 : Database Oluşturma Şekilleri
 1. SSMS Arayüzü Kullanarak
 2. T-SQL Kodları Yazarak
 3. Hazır Scriptten Yükleyerek
 4. Hazır Veri Tabanını Dosyaya Taşıma ve SQL’e Dahil Etme
Bölüm 15 : SQL Kavramlarını Anlamak
 1. Primary Key
 2. Foreign Key
 3. Constraint
 4. Go Komutu
 5. Identity
Bölüm 16 : Tablo Operasyonları

 

 1. Check Constraint
 2. Null Constraint
 3. Computed Column
 4. Unique Constraint
Bölüm 17 : DDL - Data Definition Language
 1. Create
 2. Alter
 3. Add
 4. Drop
 5. Truncate
 6. Rename
Bölüm 18 : DQL - Data Query Language - Select
 1. Select
 2. Temel Kullanım * Operatörüyle
 3. Kolonları Sorgulama
 4. Top
 5. Distinct
 6. Where
 7. Where Clause Operatörleri
 8. As – Alias Kullanımı
 9. And, Or ve Not Kullanımı
 10. Not – IS Not Null
 11. Order By
 12. In
 13. Between
 14. Like
 15. Wilcards
 16. Group By
 17. Having
 18. Any All
 19. Exists
 20. Union, Union All
 21. Select Into
 22. Insert Into Select
Bölüm 19 : Join İşlemleri
 1. Temel Kavramlar
 2. Inner Join
 3. Left Join
 4. Right Join
 5. Self Join
Bölüm 20 : Stored Procedur Kavramı
 1. Temel Kavramlar
 2. Create
 3. Create Parameter
 4. Alter
 5. Drop
 6. Yararlı Stored Procedurler
Bölüm 21 : View Kavramı
 1. Temel Kavramlar
 2. Create
 3. Encryption
 4. Alter
 5. Drop
Bölüm 22 : Declare İle Değişken Tanımlama Ve Değişken İşlemleri
Bölüm 23 : Fonksiyon Kavramı ve Fonksiyon Yazma
Bölüm 24 : Numeric Fonksiyonlar
 1. SUM
 2. AVG
 3. MIN
 4. MAX
 5. ABS
 6. ACOS
 7. ASIN
 8. ATAN
 9. ATN2
 10. CEILING
 11. COS
 12. COT
 13. DEGREES
 14. EXP
 15. FLOOR
 16. LOG
 17. LOG10
 18. PI
 19. POWER
 20. RADIANS
 21. RAND
 22. ROUND
 23. SIGN
 24. SQRT
 25. SQUARE
 26. TAN
 27. COUNT
 28. COUNT_BIG
 29. VARP
 30. VAR
 31. STDEVP
 32. STDEV
 33. GROUPING_ID
 34. GROUPING
 35. CHECKSUM
 36. CHECKSUM_AGG
 37. BINARY_CHECKSUM
Bölüm 25 : String Fonksiyonlar
 1. ASCII
 2. CHAR
 3. CHARINDEX
 4. CONCAT
 5. CONCAT WITH
 6. CONCAT_WS
 7. DATALENGTH
 8. DIFFERENCE
 9. FORMAT
 10. LEFT
 11. LEN
 12. LOWER
 13. LTRIM
 14. NCHAR
 15. PATINDEX
 16. QUOTENAME
 17. REPLACE
 18. REPLICATE
 19. REVERSE
 20. RIGHT
 21. RTRIM
 22. SOUNDEX
 23. SPACE
 24. STR
 25. STUFF
 26. SUBSTRING
 27. TRANSLATE
 28. TRIM
 29. UNICODE
 30. UPPER
Bölüm 26 : Date Fonksiyonlar
 1. CURRENT_TIMESTAMP
 2. DATEADD
 3. DATEDIFF
 4. DATEFROMPARTS
 5. DATENAME
 6. DATEPART
 7. DAY
 8. GETDATE
 9. GETUTCDATE
 10. ISDATE
 11. MONTH
 12. SYSDATETIME
 13. YEAR
Bölüm 27 : Advanced Fonksiyonlar
 1. CAST
 2. COALESCE
 3. CONVERT
 4. CURRENT_USER
 5. IIF
 6. ISNULL
 7. ISNUMERIC
 8. NULLIF
 9. SESSION_USER
 10. SESSIONPROPERTY
 11. SYSTEM_USER
 12. USER_NAME
Bölüm 28 : IF KARAR YAPISI
Bölüm 29 : Case When Then Yapısı
Bölüm 30 : DML - Data Manipulation Language
 1. Tanım
 2. Insert
 3. Update
 4. Delete
 5. Merge
 6. Call
 7. Lock Table
 8. Explain Plan
Bölüm 31 : Index Yapısını Anlama Tanımlama ve Bakımı
Bölüm 32 : Lock Mekanizması Ve Lock Yönetimi
Bölüm 33 : Trigger Kavramı
Bölüm 34 : Hata Yönetimi Fonksiyonları
Bölüm 35 : SQL Server Üzerinde Yönetici İşlemleri
Bölüm 36 : Transaction ve İzolasyon Seviyeleri
Bölüm 37 : Yedekleme Ve Veri Kurtarma Çözümleri
Bölüm 38 : SQL Temelden Karmaşığa Soru Çözümü

EĞİTİM TAKVİMİ

20 : 00 – 21 : 15 1. Ders

21 : 15 – 21 : 25 Mola

21 : 25 – 22 : 25 2. Ders

22 : 25 – 22 : 35 Mola

22 : 35 – 23 : 35 3. Ders

  

20 : 00 – 21 : 15 1. Ders

21 : 15 – 21 : 25 Mola

21 : 25 – 22 : 25 2. Ders

22 : 25 – 22 : 35 Mola

22 : 35 – 23 : 35 3. Ders

 

 

  

20 : 00 – 21 : 15 1. Ders

21 : 15 – 21 : 25 Mola

21 : 25 – 22 : 25 2. Ders

22 : 25 – 22 : 35 Mola

22 : 35 – 23 : 35 3. Ders

 

  

20 : 00 – 21 : 15 1. Ders

21 : 15 – 21 : 25 Mola

21 : 25 – 22 : 25 2. Ders

22 : 25 – 22 : 35 Mola

22 : 35 – 23 : 35 3. Ders

 

  

20 : 00 – 21 : 15 1. Ders

21 : 15 – 21 : 25 Mola

21 : 25 – 22 : 25 2. Ders

22 : 25 – 22 : 35 Mola

22 : 35 – 23 : 35 3. Ders

 

  

20 : 00 – 21 : 15 1. Ders

21 : 15 – 21 : 25 Mola

21 : 25 – 22 : 25 2. Ders

22 : 25 – 22 : 35 Mola

22 : 35 – 23 : 35 3. Ders

 

  

20 : 00 – 21 : 15 1. Ders

21 : 15 – 21 : 25 Mola

21 : 25 – 22 : 25 2. Ders

22 : 25 – 22 : 35 Mola

22 : 35 – 23 : 35 3. Ders

 

  

20 : 00 – 21 : 15 1. Ders

21 : 15 – 21 : 25 Mola

21 : 25 – 22 : 25 2. Ders

22 : 25 – 22 : 35 Mola

22 : 35 – 23 : 35 3. Ders

 

 

 20 : 00 – 21 : 15 1. Ders

21 : 15 – 21 : 25 Mola

21 : 25 – 22 : 25 2. Ders

22 : 25 – 22 : 35 Mola

22 : 35 – 23 : 35 3. Ders

 

EĞİTMEN

Murat Bilginer

Software Developer – Eğitmen

1992 Doğumlu. Endüstri Mühendisi. Türkiye’nin önde gelen Havacılık firmalarından birinde 2 yıl Yazılım Uzmanı ve ERP Danışmanı olarak çalıştı.

Daha sonra Brainy Tech ismiyle kendi yazılım şirketini kurdu.

Aynı zamanda Industryolog Akademinin Kurucusu. 

Son 5 yılı profesyonel seviyede olmak üzere 8 yıldır yazılım sektöründe proje ve eğitim içerikleri üretiyor. 

Brainy Tech ile de Firmalara ERP Süreçlerinde yazılım desteği sağlıyor.

Yaptığı her işte kaliteyi, farklılığı ve özgünlüğü çok önemseyen eğitmenimizle bu eğitim sürecinde bir yazılım öğrenme sürecinden çok daha fazlasını bulacaksınız.

Eğitimlerimizi Alanlar Neler Dedi?

 

Büşra K. - İş Analisti

Bu eğitimde yer alıyor olmaktan çok mutluyum.

İnteraktif bir ders, sorularımızı anında sorabiliyoruz ve büyük içtenlikle cevaplıyorsunuz. Akıcı ve anlaşılır üslubunuzla zamanın nasıl geçtiğini anlamıyoruz sizin dersinizde.

Çok çok verimli ve eğlenceli geçiyor, yazılımda çok iyi yerlere geleceğimize eminim sizin sayenizde.

Emeğinize sağlık Hocam.

 • Eğitimden Memnuniyeti 95% 95%
Havva Hilal G. - Endüstri Mühendisi

Bir eğitim sürecinin sonuna geldik ve bu süreç nasıl tamamlandı hala anlamış değilim. Eğitimin en başından, en sonuna kadar geçen süre tabiri caizse benim için göz açıp kapayıncaya kadardı. C# programlama dilini hep öğrenmek istemiştim.

İnternette yaptığım araştırmalar ya da izlediğim videolar hep kafamda bir soru işareti oluşturmuştu , bu sorulara çoğu zaman cevap bulamamıştım. Bu sorular basit sorular olarak gözükse de asıl olayı anlamamı hep engellemişti fakat sizinle eğitime başladığımızda aslında olayın oldukça basit olduğunu anladım ve eğitim boyunca tüm soru işaretlerini yok edebildim.

Eğitimin interaktif olması ve kafamıza takılan yerleri anında sorabilmemiz, cevap alabilmemiz çok etkileyeciydi.

Ayrıca eğitim boyunca programlama dilini öğrenirken ezber yapmanamız gerektiğini öğretmeniz bizim için bir ayrıcalıktı, çünkü bugüne kadar programlama hakkında yazılar ya da videolar hep ezber yapmamız gerektiğini savunur nitelikteydi fakat eğitim boyunca anladım ki bir yazılım dilinde başarılı olmak istiyorsak bunu ezber yaparak sağlayamayız.

Başarılı bir yazılım geliştirebilmek için en başta algoritmayı oluşturmalıyız. Eğitim boyunca en çok ilgimi çeken şeylerden birisi de gerçek hayata dair püf noktaları vermenizdi.

Her şey için teşekkürler, benim için çok verimli bir eğitim süreciydi.

 • Eğitimden Memnuniyeti 97% 97%
Betül B. - Bilgisayar Mühendisi

Dersleriniz oldukça akıcı ilerliyor saatin nasıl geçtiğini fark etmiyordum bile. Normalde çabuk sıkılırım ama verdiğiniz örneklerle, anlatış biçiminizle ve yaptığınız uygulamalarla dersten kopma durumu olmuyor.

Online dersin faydalarından biri devamlı iletişimin sağlanabilmesi.Sürekli geri bildirim istemeniz de anlaşılmayan noktaları rahat ifade edebilmemize yardımcı oluyor.

Şöyle olsa nasıl olur gibi soruları sözde bırakmayarak uygulamalı cevaplamanız çok güzel cevaplarınız havada kalmıyor böylece.

Ayrıca kodların yanı sıra iş hayatına katkı sağlayacak ipuçlarıyla taçlandırmanız herhangi bir yerde bulunmayacak bir avantaj.

Emeğiniz ve çabanız için teşekkürler hocam.

 • Eğitimden Memnuniyeti 95% 95%
Elif Y. - Endüstri Mühendisi

İnteraktif derslerde bazen istenilen verim sağlanamıyor ya da istenilen başarı yakalanamıyor. Ama sizin dersleriniz ilk günden itibaren çok akıcı ve verimli geçti.

Okulda her şeyi istediğimiz gibi öğrenemiyoruz, İnternet’teki her video da yeteri kadar açıklayıcı değil. Bu da insanın kafasında acaba nasıl öğrenebilirim diye soru işaretleri bırakıyor.

Sizin derslerinize katıldığım için şanslıyım çünkü eğitimin her anında yeni ve güncel bilgiler öğrendim. Ezbere gitmediniz, olması gerektiği gibi anlattınız her konuyu. Her gün birbirinden güzel ve hızlı geçti.

Sadece nasıl yapılması gerektiğini değil hangi hatalarının yapılmaması gerektiğini de göstermeniz çok güzel oldu benim için.

Dersten sonra öğrendiklerimi kendim denemeye başlayınca ne kadar güzel anlattığınızı bir kez daha görmüş oldum.

Emekleriniz için tekrar teşekkür ederim, programlama öğrenmek isteyen herkese tavsiye edebilirim.

 • Eğitimden Memnuniyeti 100% 100%
Simge C. - Endüstri Mühendisi

O kadar yararlı oldu ki eğer gelip yorum yapmazsam kendimi suçlu hissederdim. Çünkü anlatımınız çok yalın aynı zamanda tecrübelerinizden dolayı önemli tüyoları vermeniz çok hoşuma gitti ve hepsini not ettim.

Kitaplarda, yazılarda nokta atışı bilgileri böyle anlaşılır bir dille bulmak çok zor.

Zevk alarak dinledim. Gördüğüm çoğu eğitimciden daha başarılı bir anlatımdı.

Bence sırrınız en temelden başlayarak işin mantığını benimsetmeniz ya da bende işe yarayan bu oldu.

Gözümde çok büyüyen C# artık benim için bir merak ve daha çok öğrenme isteğine dönüştü.

Ağzınıza sağlık.

 • Eğitimden Memnuniyeti 100% 100%
Cemile A. - Planlama Uzmanı

Tek kelimeyle muhteşem bir eğitimdi. İlk dersten sonra bu işi başaracağımı anlamıştım ama bu kadar kısa bir sürede bu kadar fazla gelişeceğimi hayal etmemiştim.

Dersler çok dolu dolu geçti ama hiçbir bilgi havada kalmadı. Ders sonunda vay be neler neler öğrendim oldum. Murat hocam hiç bir detayı atlamadan kodlamamın tüm inceliklerini özenle anlattınız.

Bizimle kurduğunuz samimi iletişim sayesinde tüm sorularımız çekinmeden sorabildik. İyi ki bu eğitime katılmışım. Şuan rahatlıkla c# biliyorum diyebilirim ve bu sizin sayenizde.

Her şey için teşekkürler ?

 • Eğitimden Memnuniyeti 98% 98%
Gülşah Ö - Endüstri Mühendisliği Öğrencisi

Her gün bir sonraki dersi heyecanla beklediğim bir eğitimdi. Bir ders anca bu kadar sıķmadan işlenebilirdi.

Her anından keyif aldım, her an yeni bir şeyler öğrendim.

Verdiğiniz bilgileri özenle seçiyorsunuz ve anlatıyorsunuz. Akıcı olması da ayrı bir güzelliği.

Iyi bir yazılımcı bile sizin eğitimlerinizde mutlaka kaçırdığı bir püf noktaya rastlayacaktır.

Bize sunduklarınız için teşekkür ederiz. Emeklerinize sağlık hocam.

 • Eğitimden Memnuniyeti 96% 96%
Neslihan S. - İş Analisti

Dersler o kadar keyifli ve öğretici geçiyor ki asla bitsin istemiyorsunuz.

Üstelik aklınıza takılan her sorunun cevabına hemen ulaşabiliyorsunuz,

Tekrar tekrar dinleme fırsatı sunuyor size.

Yazılımı daha da seveceğinize inanıyorum. Yazılıma başlamak için çok güzel bir fırsat.

Murat Beye bu güzel eğitim için teşekkür ediyorum, emeklerinize sağlık.

 • Eğitimden Memnuniyeti 90% 90%
Cem Y. - Endüstri Mühendisi

Merhaba Murat Hocam, Eğitiminize katılmaktan memnuniyet duydum.

Benzeri anlatımlara göre hem daha net ve sade hem de akıcı anlatıyorsunuz. Hem anlamadığım yerlerde hemen müdahale ediyorsunuz hem de konuların üzerinden geçerek daha kalıcı olmasını sağlıyorsunuz.

Hiç sıkılmadan anlayarak dinlediğim bir eğitim oldu.

Emekleriniz için teşekkür ederim.Bir sonraki dersi merakla bekliyor olacağım.

Size iyi çalışmalar dilerim.

 • Eğitimden Memnuniyeti 90% 90%
Dilan S. - Planlama Uzmanı

Merhaba Murat hocam, hiç C# bilmeyen biri olarak o kadar verim alıyorum ki derslerden sayfalarca notlar çıkıyor ortaya ve zaman nasıl geçiyor hiç anlamıyorum bile  

Normalde okulda gördüğümüz program derslerinden çok farklı her şey en ince detayına kadar anlatılıyor ve herkesin anlayabileceği bir dilde aktarıyorsunuz bu çok önemli bir nokta bence herkese dokunabilmek konusunda  

Yazılım konusunda bana kattığınız heyecan için teşekkür ederim.

 • Eğitimden Memnuniyeti 95% 95%

Alanınızda İyi Olmak İçin Brainy Tech Online Eğitimleri

 

7/24 Bize Ulaşabilirsiniz

0 554 658 72 50

Mail Adresimiz

brainy@brainytech.net

Sosyal Medyada Bizi Takip Edebilirsiniz